Conference Organizing Committee


General Chairs

JayKuo Klara Nahrstedt Yong Rui Guan-Ming Su
C.-C. Jay Kuo Klara Nahrstedt Yong Rui Guan-Ming Su
University of Southern California
USA
University of Illinois at Urbana–Champaign
USA
Lenovo Group
China
Dolby Labs
USA


TPC Chairs

Ming-Ching Chang Abdulmotaleb El Saddik Yan Tong Bihan Wen
Ming-Ching Chang Abdulmotaleb El Saddik Yan Tong Bihan Wen
University at Albany
USA
University of Ottawa
Canada
University of South Carolina
USA
Nanyang Technological University
Singapore


Workshop

Pradeep K. Atrey Jiaying Liu Chau-Wai Wong
Pradeep K. Atrey Jiaying Liu Chau-Wai Wong
University at Albany
SUNY, USA
Peking University
China
North Carolina State University
USADemo Chairs

Ramazan_Savas_Aygun Tsung-Wei_Huang Maggie_Zhu
Ramazan Savas Aygun Tsung-Wei Huang Fengqing Maggie Zhu
Kennesaw State University
USA
Dolby
USA
Purdue University
USAInnovation Forum

Haohong Wang Ning Xu
Haohong Wang Ning Xu
TCL
USA
Kuaishou US R&D
USAPublicity Chairs

Yang Lei tianyi_wang Ichiro_Ide Hisashi_Miyamori Ling_Guan Neeraj_Gadgil
Yang Lei Tianyi Wang Ichiro Ide Hisashi Miyamori Ling_Guan Neeraj Gadgil
HP Labs
USA
Florida International University
USA
Nagoya University
Japan
Kyoto Sangyo University
Japan
Ryerson University
Canada
Ittiam Systems
IndiaFinance Chair

Wei-Bang_Chen
Wei-Bang Chen
Virginia State University
USAPublication Chair

Chih-Yang_Lin
Chih-Yan Ling
Yuan-Ze University
TaiwanLocal Arrangement Chair

Subhayan_Mukherjee
Subhayan Mukherjee
Tetra Tech
USAWeb Chairs

rongkai zhang tianyi_wang
Rongkai Zhang Tianyi Wang
Nanyang Technological University
Singapore
Florida International University
USA